Beleveniswalk

75 jaar bevrijding staat centraal tijdens ‘Beleveniswalk’

In het kader van 75 jaar bevrijding, wordt op vrijdag 10 april de ‘Beleveniswalk’ gehouden. De start is bij VanSlag in Borger. Tijdens de wandeltocht, staat het thema ‘75 jaar Borger Bevrijd’ centraal. Zo voert de Beleveniswalk onder andere langs het herdenkingsmonument voor Rendert de Poel en het Joodse Gedenksteen aan de Hunebedstraat en het oorlogsmonument aan de Torenlaan.
De Beleveniswalk heeft als doel om deelnemers de rijkdom te laten beseffen om in volledige vrijheid te mogen genieten van Borger en het prachtige landschap rond Borger. Daarnaast willen we de deelnemers onderweg kennis laten maken met verhalen en belevenissen uit de oorlog in Borger. Er is 1 rustplaats ingericht met voorzieningen zoals toiletten en chocolademelk.

Beleveniswalk

In het kader van 75 jaar bevrijding, wordt op vrijdag 10 april de ‘Beleveniswalk’ gehouden.
Hieraan kunnen zo’n 400 mensen mee. Zij lopen een route langs deels onbekende én verrassende, sfeervolle en soms spannende of bezienswaardige plekken die betrekking hebben op de bevrijding. Onderweg ervaart de wandelaar gevarieerde culturele activiteiten en bijzondere belevenissen.

Hoe laat begint de start van de Beleveniswalk?

De start vindt plaats om 19.00 bij VanSlag op het plein in Borger.
De tocht eindigt ook bij VanSlag. De verwachting dat je per groep ongeveer 2 uur onderweg bent.

Hoe kan ik mijzelf of als een groep inschrijven?

U kunt zich inschrijven via: beleveniswalk@bb75.nl

Is inschrijven op de avond zelf ook mogelijk?

Zeker! Inschrijven is ook mogelijk op de avond zelf maar alleen als de 400 deelnemers nog niet bereikt is.
Let wel Vol=vol. Zodra de 400 inschrijvingen bereikt is zal de verkoop gestaakt worden.
Als dit tijdens de online inschrijving gebeurt is verder inschrijving NIET meer mogelijk.

Wat zijn de kosten van de Beleveniswalk

Gratis deelname, maar je moet je wel inschrijven.

Waar kan ik mij inschrijven?

U kunt zich inschrijven via: beleveniswalk@bb75.nl

Hoe lang is de Route

De wandelroute is ongeveer 5km door en om Borger heen. We houden deze geheim en hopen je te verrassen met mooi locaties.
Rolstoel, Rollator
De route is vanwege een aantal onderdelen in de route helaas niet geschikt voor mensen met buggy’s of in een rolstoel.
Is er onderweg gelegenheid om naar het toilet te gaan?
Hierin is door de organisatie ongeveer halverwege 1 keer voorzien. Er zijn verder GEEN mobiel toiletten geplaatst.

Is het een prestatiewandeling?

Absoluut niet.
Het ontspannen wandelen, het genieten van de acts en belevenissen onderweg zijn veel belangrijker. Het is geen wedstrijd.

Is het meenemen van een zaklamp aan te raden?

Ja,
de wandeltocht loopt langs een paar donkere stukken.
Hoewel wij veel verlichting hebben geregeld is een zaklamp handig om mee te nemen.

Als ik met de auto kom, waar kan ik dan parkeren?

Rondom het centrum van Borger zijn diverse parkeerplaatsen.
Denkt u om de blauwe zone en gelieve niet op het plein zelf te parkeren.

Moeten we voor onderweg eten of drinken meenemen?

Hierin bent u natuurlijk vrij, maar onderweg is chocolademelk te koop.

Mag de hond ook mee?

Is niet aan te raden i.v.m. knallen.

Kan ik mijn inschrijving overdragen aan iemand anders?

We hebben een maximaal aantal deelnemers van 400.
Het zou jammer zijn dat wanneer u niet kan en wel ingeschreven bent er een plek verloren gaat.
U mag deze inschrijving dan overdragen aan iemand anders.
Deze persoon moet zich echter wel melden onder de naam van de ingeschreven deelnemer.

 


Vrijwaringsclausule

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Beleveniswalk Borger
(hierna te noemen BWB) voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. BWB, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de BWB lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de BWB. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de BWB noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.
De Beleveniswalk Borger en uw gegevens De Beleveniswalk Borger verzamelt gegevens van deelnemers en organisaties. Daarom is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De website Er is een website. -wwwbeleveniswalkborger- Deze website maakt geen gebruik van cookies en legt geen privacy gevoelige gegevens vast. We bieden iedereen wel informatie over het evenement en de sponsors. Inschrijfformulier Om deel te nemen, vult u een inschrijfformulier in. We werken daartoe samen met ???? waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten inzake de geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens komen op een beveiligde inschrijfbeheerpagina. De Beleveniswalk verzamelt de gegevens van de deelnemers om: • Aantallen inschrijvingen en deelname te registreren • De leeftijd van de deelnemers te weten • Adresgegevens en e mail: om nieuws over de BWB te sturen Gegevens informatie Gezien de eisen Algemene verordening gegevensbescherming informeren we u graag over het volgende: 1. De gegevens van het inschrijfformulier worden gebruikt om uw deelname definitief te maken en te registreren. Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoon, email) worden niet gedeeld met anderen / derden). 2. Deze gegevens worden gebruikt om u te attenderen op en uit te nodigen voor de Beleveniswalk Borger. Indien u niet meer prijs stelt op deze uitnodiging, dan kunt u ons verzoeken om u uit te schrijven. Zie het adres hiervoor onder punt 3. 3. Wilt u weten welke gegevens we van u hebben of heeft u een klacht, dan kunt u contact zoeken via de contactpagina. We nemen binnen 5 werkdagen contact met u op. 4. De Beleveniswalk is een openbaar evenement. Er worden beelden gemaakt. De Beleveniswalk is niet verantwoordelijk voor herkenning op beelden. Op de website van de BWB en de facebookpagina, alsmede in de lokale media worden ook beelden vertoond om anderen te inspireren.

%d bloggers liken dit: