Zeepkistenrace

Inschrijven kan via: zeepkistenrace@bb75.nl 

Keuring is om 14.00 uur  – Aanvang van de race is om 15.00 uur.

2 klasse:
1. t/m 13 jaar (Basisschool)
2. 14 t/m 100 jaar

Opgave vanaf heden t/m 31 maart 2020. 
U meld zich aan door te mailen naar zeepkistenrace@bb75.nl
Graag uw NAAM, TELEFOONNUMMER en EMAILADRES vermelden!

DEELNAME IS GRATIS!!!

Regels:
1. Deelname aan de BB75-Zeepkistenrace is geheel op eigen risico.

2. Deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist op deugdelijke wijze is gemaakt. (zie ook punt 5 – technische keuring)

3. Iedereen kan/mag meedoen.

4. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van de race (te denken valt aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.)

5. Deelnemende zeepkisten dienen tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De Zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken.
b. De Zeepkist moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting op 2 wielen.
c. De Zeepkist mag niet langer dan 2,5 meter zijn.
d. De Zeepkist mag niet breder dan 1,5 meter zijn.
e. De Zeepkist mag niet hoger dan 1,5 meter zijn.
f. De Zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen. Onder extra aandrijving wordt ook verstaan: het fysiek extra vaart maken onderweg. Afduwen is wel toegestaan binnen het start-vak.
g. De Zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats en/of plaats voor een medepassagier.

6.Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun Zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige Zeepkist/combinatie te weigeren van deelname aan het evenement.

7. De start van de BB75-Zeepkistenrace zal plaats vinden op het Dorpsplein in Borger.

8. Een deelnemend team aan de BB75-Zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 2 personen met uitzondering van eventuele begeleiders.

9. Het doel van de zeepkistenrace is om zo ver mogelijk over het parcours te rijden, zonder aandrijving (zie punt 5f).

10. Er worden twee manches gehouden. De eerste in willekeurige volgorde, de tweede n.a.v. de eerst behaalde afstanden te beginnen met de minst verre afstand. De uitslag van de tweede manche is tevens de einduitslag!

11. Voor het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt na de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende Zeepkist.

12. Er zijn enkele kleine hindernissen in het parcours ingebouwd.

%d bloggers liken dit: